Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

STREFA DLA APLIKANTA

W tym miejscu znajdują się informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzonymi przez Izbę szkoleniami aplikantów, plany zajęć, wykaz aplikantów, jak również wyniki (egzaminów / kolokwium).

2021-09-22 12:12 #

WYKAZ APLIKANTÓW


2021-03-31 19:03 #

Wykaz aplikantów notarialnych


2021-01-07 12:15 #

Komunikat w sprwie opłaty rocznej za aplikację notarialną w 2021 r.

Opłata roczna za aplikację notarialną w 2021 roku wynosi

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku - 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

Opłatę należy wpłacić w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku na rachunek Izby Notarialnej we Wrocławiu

nr: 43 1090 2503 0000 0001 1675 2944,

wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię aplikanta oraz rok naboru na aplikację.


2019-01-29 11:13 #

Przykładowa recenzja projektu


2019-01-03 11:25 #

Komunikat w sprawie projektów aktów notarialnych i innych czynności


2019-01-03 11:25 #

Komunikat w sprawie przygotowania do zajęć seminaryjnych


2019-01-03 11:22 #

Komunikat w sprawie wprowadzenia dzienniczka aplikanta notarialnego


2019-01-03 11:22 #

Komunikat w sprawie limitów dopuszczalnych nieobecności


2019-01-03 11:21 #

Komunikat w sprawie nieobecności


2019-01-03 11:20 #

Komunikat w sprawie zmiany patrona


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.