Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

SĄD DYSCYPLINARNY

Odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza regulują odpowiednie przepisy z rozdz. 6 ustawy Prawo o notariacie oraz pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego.
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powoływany jest w każdej z Izb sąd dyscyplinarny izby, którego członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję. Rolę „oskarżyciela” przed takim sądem pełni Rzecznik Dyscyplinarny również wybierany przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję.
Odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych izb rozpatruje Wyższy Sąd Dyscyplinarny działający przy Krajowej Radzie Notarialnej.

Skład Sądu Dyscyplinarnego:

 • not. Katarzyna Obrocka-Walus
 • not. Ireneusz Weleda
 • not. Zofia Pękała
 • not. Jolanta Klauzińska
 • not. Justyna Nowak
 • not. Małgorzata Klukowska
 • not. Marta Szczucka
 • not. Aneta Przybyłek
 • not. Jerzy Sobczak
 • not. Przemysław Głowski
 • not. Ewa Cichowicz
 • not. Małgorzata Bańkosz-Ruśkowska
 • not. Iwona Brzostowska
 • not. Beata Śliwa
 • not. Beata Mizia-Muc

Rzecznik Dyscyplinarny:

 • not. Marzanna Paprocka

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

 • not. Elżbieta Radojewska

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
Ostatnia zmiana:Magdalena Orłowska2019-04-04 11:24
Publikacja:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.