Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

SĄD DYSCYPLINARNY

Odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza regulują odpowiednie przepisy z rozdz. 6 ustawy Prawo o notariacie oraz pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego.
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych powoływany jest w każdej z Izb sąd dyscyplinarny izby, którego członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję. Rolę „oskarżyciela” przed takim sądem pełni Rzecznik Dyscyplinarny również wybierany przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję.
Odwołania od orzeczeń sądów dyscyplinarnych izb rozpatruje Wyższy Sąd Dyscyplinarny działający przy Krajowej Radzie Notarialnej.

Skład Sądu Dyscyplinarnego:

 • not. Bańkosz-Ruśkowska Małgorzata
 • not. Barycka Lidia
 • not. Cichowicz Ewa
 • not. Janicka Jagoda
 • not. Klauzińska Jolanta
 • not. Klukowska Małgorzata
 • not. Marciniak-Morgut Grażyna
 • not. Niedużak Anna
 • not. Nowak Justyna
 • not. Obrocka-Walus Katarzyna
 • not. Pękała Zofia
 • not. Sobczak Jerzy
 • not. Sterc Cecylia
 • not. Szczęsny Andrzej
 • not. Weleda Ireneusz

Rzecznik Dyscyplinarny:

 • not. Liliana Kaczorowska

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:

 • not. Elżbieta Radojewska

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego:

 • not. Katarzyna Obrocka-Walus

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
Ostatnia zmiana:Magdalena Orłowska2016-03-23 15:47
Publikacja:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.