plde

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

Lex Est Quod Notamus
www.bip.gov.pl

RADA IZBY NOTARIALNEJ

Radę Izby Notarialnej, czyli wchodzących w jej skład prezesa i wiceprezesa oraz członków - wybiera Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję.

Obecnie Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu (XII kadencja) liczy 11 osób, a w jej skład wchodzą:

 • not. Jolanta Ołpińska (Wrocław) - Prezes
 • not. Elżbieta Rączkowska-Martyn (Legnica) - Wiceprezes
 • not. Anna Konopnicka-Pęk (Opole)
 • not. Paweł Kubal (Wrocław)
 • not. Dorota Kuzebska (Opole)
 • not. Sylwia Marszałkowska (Wrocław)
 • not. Beata Mizia-Muc (Wrocław)
 • not. Radosław Stępniak (Lubin)
 • not. Sebastian Szafrański (Wrocław)
 • not. Anna Szerer (Wałbrzych)
 • not. Adam Tkaczyński (Wrocław)

Jednocześnie z wyborem obecnej Rady Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby wybrało Przedstawiciela Izby Notarialnej we Wrocławiu do Krajowej Rady Notarialnej:

 • not. Winicjusza Wójcikiewicza

Do zakresu działania Rady Izby Notarialnej należy:

 • opiniowanie wniosków w przedmiocie powoływania i odwoływania notariuszy i asesorów notarialnych
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godności notariusza
 • nadzór nad wykonaniem obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19a ustawy Prawo o notariacie
 • organizowanie szkolenia aplikantów notarialnych
 • zarząd i rozporządzanie majątkiem izby
 • zwoływanie walnych zgromadzeń notariuszy izby i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń
 • prowadzenie wykazów notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych izby
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem

Radę reprezentuje i kieruje jej pracami Prezes Rady Izby Notarialnej, a w razie jego nieobecności - Wiceprezes.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
Ostatnia zmiana:Magdalena Orłowska2024-03-25 09:34
Publikacja:Magdalena Orłowska2012-07-02 08:00
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.