Zaloguj

plde
www.bip.gov.pl

Izba Notarialna Wrocław

Izba Notarialna we Wrocławiu

KOLOKWIUM

2022-06-09 08:35 #

Wyniki kolokwium

Informacja o uzyskanym wyniku kolokwium dla aplikantów z naboru w 2019 roku przeprowadzonego w dniu 14.05.2022 roku.


2022-05-06 13:52 #

Kolokwium - informacje

KOMUNIKAT
dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu
przystępujących do kolokwium w dniu 14 maja 2022 roku

Wyznaczone na dzień 14 maja 2022 roku kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, odbędzie się w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, pl. Dominikański 1 we Wrocławiu.

Czas trwania kolokwium – 8 godzin – od godz. 10:00 do godz. 18:00.

Podczas kolokwium prace będą pisane przez aplikantów przy użyciu komputerów dostarczonych przez RIN.

Aplikanci przystępujący do kolokwium powinni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem kolokwium.

Aplikanci przy wejściu na salę egzaminacyjną okazują członkowi komisji dowód osobisty lub paszport i podpisują listę zdających.

Aplikant może korzystać z przyniesionych ze sobą tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz kalkulatora. Zakazane jest korzystanie z komentarzy zawierających wzory dokumentów.
Ponadto uzupełniająco zostanie zdającym udostępnione stanowisko komputerowe z programem prawniczym i drukarką.

W trakcie kolokwium aplikant nie może posiadać jakichkolwiek urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji (w tym telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda itp.), jak też nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia kolokwium urządzenia służącego do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, obowiązek jego zdeponowania na czas trwania kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

Na stronie internetowej Izby Notarialnej we Wrocławiu w zakładce STREFA DLA APLIKANTA został opublikowany tekst jednolity Regulaminu kolokwium i pracy komisji, z którym należy się zapoznać.

not. Sylwia Marszałkowska
przewodnicząca komisji do przeprowadzenia kolokwium


2022-03-02 15:40 #

Termin kolokwium

Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu informuje, że na dzień 14 maja 2022 roku, na godz. 10:00 wyznaczony został termin kolokwium dla aplikantów notarialnych III roku Izby Notarialnej we Wrocławiu.


2021-09-01 13:07 #

Regulamin kolokwium


MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.